Friday, 26 August 2016

SEDEKAH TANPA HARTA


Bismillah.
Sahabat group yang dikasihi kerana Allah Shubahanahu wa Ta ala.🌹. Mari renungkan bersama nasihat dari ulama yang sentiasa membimbing kita.

📑 Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menyampaikan:

💎 Sesungguhnya sedekah itu sebagaimana boleh dengan harta yang sedikit ataupun banyak, maka sesungguhnya juga dapat dilakukan dengan perkara lain selain harta. Diantara perkara-perkara itu adalah sebagai berikut: 

⏭ 1. Berdzikir dengan berbagai macam jenisnya, seperti membaca Al-Qur'an, iaitu paling afdhalnya dzikir, membaca tasbih,  tahmid, tahlil, takbir, taubat, istighfar dan selainnya dari dzikir hati dan dzikir lisan. 👉🏽Maka itu semua adalah sedekah-sedekah yang berlipat ganda (pahalanya) yang tidak ada beban padanya, tidak ada kelelahan, tidak ada kesulitan. Hanya saja itu adalah sedekah yang ringan, senang dilakukan, mudah bagi hati dan lisan sekaligus.

⏭ 2. Dan sedekah juga boleh dilakukan dengan perkara-perkara lainnya yang Nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah telah membimbing kita :

✅• Mendamaikan antara manusia (yang berselisih) yang Allah sangat mengagungkan kedudukannya. Maka Allah menjadikannya sebagai sebaik-baik (amalan) yang  dipersembahkan oleh seoarang insan, dengannya mengharap wajah Allah dan negeri akhirat.

✅• Menyingkirkan duri, tulang atau batu dari jalan, memimpin  orang yang buta, membimbing orang bisu dan tuli, memberi tahu orang yang perlu ditunjuki kepada hajatnya yang engkau tahu tempatnya, menolong orang yang sedang kesusahan, menolong orang yang lemah dan semisal itu dari bentuk-bentuk sedekah. 💰💎

✅• Akhlak yang baik, menampakkan wajah yang ramah dan engkau menuangkan air dari wadahmu ke gelas saudaramu itu tercatat sebagai sedekah bagimu.☕️🍴🍵

✅• Menahan keburukkan dari manusia itu adalah sedekah seorang hamba atas dirinya. 🛡⚔

✅• Apa yang dimakan oleh burung, oleh binatang buas, apa yang diambil oleh seorang muslim dari hartanya tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya adalah sedekah baginya pula.💐

✅• Mengajarkan ilmu itu adalah seagung-agung sedekah, kerana di dalamnya terkandung menyelamatkan manusia dari kebodohan dan memasukkan mereka ke dalam pintu-pintu cahaya dan petunjuk. ✍📣📖

✋🏻 Dan perkara-perkara ini sedikit dari yang banyak termasuk apa yang dengannya Allah memuliakan seorang hamba muslim, berupa amalan-amalan kebajikan yang dianjurkan yang menjadi bernilai sedekah yang dilipatgandakan (pahalanya) sebagai rahmat dan kurnia dari Allah. Dan Allah itu Maha Luas dan Maha mengetahui. 🎁

📚 Sumber : Al-Afnaan An-Nadiyah juz ke 3 kitab Zakat hal 125 || http://cutt.us/WRFgL

Semuga bermanafaat.
Barakallahu fikum.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...